مشاوره

در ابتدا باید به من بگویید که سایت شما قرار است در چه زمینه ای فعالیت داشته باشد. آیا سایت شما شرکتی است؟ فروشگاه؟ در مورد خودتان است؟ در مورد هنر شماست؟ طبیعتا ساختار و برنامه ریزی در هر سایت متفاوت است. به عنوان مثال طراحی یک فروشگاه اینترنتی نسبت به یک سایت شخصی به مراتب بزرگتر، پر هزینه تر، وقت گیر تر و حرفه ای تر است.

پس در ابتدا در مورد وب سایت مد نظر شما صحبت خواهیم کزد.