لرد فتوشاپ

آموزش فتوشاپ (قسمت اول)

مطالب آموزشی این قسمت:

  • آشنایی با ظاهر فتوشاپ
  • چیدمان دلبخواه المان های برنامه
  • آشنایی با ابزارهای پُر کاربرد و استفاده از آنها

مدت زمان آموزش:   1 ساعت و 15 دقیقه

هزینه آموزش:   رایگان

سطح آموزش:   مقدماتی